ZOBACZ NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU LET'S PLAY ANAGRAM MAGIC

Aktualności
Oddział Międzyrzec Podlaski

ZAPISY na nowy semestr ruszyły!

Data dodania: 21 stycznia 2014

Zapraszamy do nauki języków obcych w 2 semestrze! Małych i dużych! Na poziomie podstawowym czy średniozaawansowanym! Angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski! Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe! Pogotowie maturalne dla tegorocznych maturzystów! Przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów! Zapraszamy! Pierwsze 20 osób otrzyma podręczniki GRATIS

CERTYFIKATY TELC w naszej szkole w Siedlcach!

Data dodania: 21 stycznia 2014

EGZAMIN TELC - w naszej szkole w Siedlcach! Zapraszamy! Zdaj egzamin i otrzymaj międzynarodowy certyfiakt!   Informujemy, iż w w naszej szkole w Siedlcach można przystąpić do międzynarodowego egzaminu i uzyskać Certyfikat z języka angielskiego na poziomie B1/B2   Certyfikaty językowe TELC są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. nr. 96). Zapisy trwają do 15.02.2014r! Koszt egzaminu: 570zł! Egzamin odbędzie się 28 marca 2014r. Istnieje możliwość wykupienia krótkiego kursu przygotowującego do Egzaminów TELC
( zajęcia indywidualne lub grupowe) Istnieje możliwość wyznaczenia innego terminu egzaminu (w przypadku grup zorganizowanych powyżej 5 osób) Podstawowe informacje o egzaminach i certyfikatach TELC: Egzaminy TELC to system egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Rady Europy: Common European Framework of Reference. Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne, lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych. Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Partnerów WBT, Centra i Ośrodki Egzaminacyjne TELC na terenie Polski i 14 krajów Europejskich.
  Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany): Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie. Część pisemna  sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.   Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.  

Konkurs

Data dodania: 02 grudnia 2013

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: Więcej szczegółów na : https://www.facebook.com

Trwają zapisy na Drugi Język Gratis!

Data dodania: 15 października 2013

Trwają jeszcze zapisy na Drugi Język Gratis! Wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy do sekretariatu w celu wypełnienia deklaracji! Zajęcia z drugiego języka ruszą na początku listopada! ZAPRASZAMY!

123456

Szkoła Języków Obcych Euroschool Grupa to jedna z najbardziej popularnych i sprawdzonych szkół językowych w Siedlcach. Szkoła językowa EUROSCHOOL w Siedlcach działa od 1995r. - prowadzi: kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, francuskiego jak również kursy maturalne. (Kursy maturalne przeznaczone są dla tegorocznych klas maturalnych). W ofercie znajduje się również przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz pozostałych języków. (Kursy gimnazjalne przeznaczone są dla uczniów 3 klas gimnazjum). Prowadzone są również kursy języka angielskiego dla dzieci, przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty, konkursów językowych, międzyszkolnych, wojewódzkich. Realizowane są kursy języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimanzjalnych oraz specjalne kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego dla osób dorosłych i studentów. Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka angielskiego np. FCE, CAE, TELC oraz innych międzynarodowych certyfikatów z języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego TELC. Prowadzone są również konwersacje z Native Speaker’em.

Współpraca    

© 1995 - 2013 Euroschool Grupa - Wszelkie prawa zastrzeżone