ZOBACZ NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU LET'S PLAY ANAGRAM MAGIC

Jesteś tutaj: Strona główna  »  Oferta dydaktyczna  »  Metody nauczania

Metody nauczania

Nasze kursy językowe prowadzimy zgodnie z założeniami metody komunikacyjnej.

Stawiamy na wszechstronny rozwój wszystkich umiejętności językowych tj.: słuchania, mówienia, czytania, pisania, ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku obcym w różnorodnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

Korzystamy również z pozostałych metod nauczania - ponieważ wiemy, że nie ma 1 skutecznej metody. Łączymy je ze sobą, dobieramy je każdorazowo do poziomu i wieku słuchacza, do konkretnej grupy - ponieważ każdy z nas uczy się inaczej. Każdy ze słuchaczy ma inne oczekiwania, inne wymagania, każda grupa jest inna, nawet dwie grupy w tym samym wieku i na tym samym poziomie mogą się różnić np. zaitneresowaniami - dlatego tak ważne w naszych kursach jest elastyczne podejście i indywidualna oferta.

Największy nacisk położony jest na mówienie - swobodną konwersację w języku obcym. Najczęściej słyszymy od naszych nowych klientów: "Chcę nauczyć się mówić". Wiemy, że bariera w mówieniu spowodowana może być wieloma czynnikami, ale my wiemy jak temu zaradzić.  Na naszych kursach pomagamy Wam pozbyć się tej bariery, tak, by mówić płynnie i poprawnie.

Zajęcia prowadzimy głównie w języku obcym - już od najmłodszych grup. Na wszystkich poziomach, łącznie od poziomu podstawowego. Dzięki temu, ktoś kto nigdy nie uczył się języka, już po pierwszych kilku godzinach rozumie podstawowe zwroty i sam zaczyna mówić.

Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego.

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje, projekty.

Szkoła Języków Obcych Euroschool Grupa to jedna z najbardziej popularnych i sprawdzonych szkół językowych w Siedlcach. Szkoła językowa EUROSCHOOL w Siedlcach działa od 1995r. - prowadzi: kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, francuskiego jak również kursy maturalne. (Kursy maturalne przeznaczone są dla tegorocznych klas maturalnych). W ofercie znajduje się również przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz pozostałych języków. (Kursy gimnazjalne przeznaczone są dla uczniów 3 klas gimnazjum). Prowadzone są również kursy języka angielskiego dla dzieci, przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty, konkursów językowych, międzyszkolnych, wojewódzkich. Realizowane są kursy języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimanzjalnych oraz specjalne kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego dla osób dorosłych i studentów. Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka angielskiego np. FCE, CAE, TELC oraz innych międzynarodowych certyfikatów z języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego TELC. Prowadzone są również konwersacje z Native Speaker’em.

Współpraca    

© 1995 - 2013 Euroschool Grupa - Wszelkie prawa zastrzeżone