ZOBACZ NASZ FANPAGE NA FACEBOOKU LET'S PLAY ANAGRAM MAGIC

Jesteś tutaj: Strona główna  »  Oferta dydaktyczna  »  Kursy dla dorosłych

Kursy dla dorosłych

Kursy języka obcego dla osób dorosłych ukierunkowane są przede wszystkim na umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym i przełamania bariery językowej. Program zajęć dobierany jest każdorazowo do poziomu zaawansowania  i oczekiwań danej grupy.

Zgodnie z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języków obcych nacisk położony jest na komunikację i doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, a gramatyka traktowana jest tylko jako środek do celu – którym jest swobodna komunikacja w języku obcym. Czerpiemy z różnych metod, ponieważ w centrum naszej uwagi są potrzeby naszych słuchaczy, a nie metoda, która tylko ma im służyć swoją elastycznością.

Zajęcia mają na celu odzwierciedlać i inicjować autentyczną komunikację w języku obcym poprzez różnorodność form i technik: dialogi, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, elementydramy, gry i zabawy językowe wszystko po to, by stosować poznane słownictwo naturalnie bez zbędnego namysłu.

Zajęcia prowadzimy w języku obcym. Zadaniem nauczyciela jest przekonać, że używanie języka obcego leży w zakresie praktycznych możliwości każdego ucznia. Już po kilku pierwszych godzinach kursu uczestnicy poziomu podstawowego są w stanie powiedzieć kilka prostych zdań o sobie i rozumieć proste polecenia lektora - bez konieczności tłumaczenia ich na język polski. 

Głównym celem jest właśnie przełamanie „bariery językowej w mówieniu” i zaufanie własnym umiejętnościom i wiedzy. 

Szanując czas wolny dorosłych słuchaczy zajęcia prowadzone są w sposób efektywny - niewymagający dużego nakładu pracy w domu.

Dzięki dostępowi do E-DZIENNIKA osoby nieobecne na zajęciach mogą sprawdzić temat jaki był realizowany na danych zajeciach, odebrać pliki z materiałami dodatkowymi itp.

 

Szkoła Języków Obcych Euroschool Grupa to jedna z najbardziej popularnych i sprawdzonych szkół językowych w Siedlcach. Szkoła językowa EUROSCHOOL w Siedlcach działa od 1995r. - prowadzi: kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, francuskiego jak również kursy maturalne. (Kursy maturalne przeznaczone są dla tegorocznych klas maturalnych). W ofercie znajduje się również przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz pozostałych języków. (Kursy gimnazjalne przeznaczone są dla uczniów 3 klas gimnazjum). Prowadzone są również kursy języka angielskiego dla dzieci, przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty, konkursów językowych, międzyszkolnych, wojewódzkich. Realizowane są kursy języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimanzjalnych oraz specjalne kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego dla osób dorosłych i studentów. Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów i uzyskania certyfikatów z języka angielskiego np. FCE, CAE, TELC oraz innych międzynarodowych certyfikatów z języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego TELC. Prowadzone są również konwersacje z Native Speaker’em.

Współpraca    

© 1995 - 2013 Euroschool Grupa - Wszelkie prawa zastrzeżone